web analytics

Over Wilbert Wijers

Maturia > Over Wilbert Wijers

Middels gedegen aanpak naar concrete verbeteringen en toegevoegde waarde

Wilbert

Dienstbaar

Uw organisatie van dienst zijn, dat ben ik graag! Ik help u van harte bij vraagstukken voor verbetering van het beheer van de informatievoorziening en/of vernieuwing van die informatievoorziening. Dat zijn verbeteringen in werkwijzen (workflow) en hulpmiddelen (veelal ICT-toepassingen) die uw bedrijfsprocessen met meer kwaliteit en lagere kosten ondersteunen. Keer op keer is het mijn uitdaging daarin de richting op verwachtingen vast te stellen, in termen van resultaat en kwaliteit, en die verwachtingen vervolgens waar te maken.

Wat mij aantrekt in deze vraagstukken zijn de brede kennis, inzichten en vaardigheden die nodig zijn om die “puzzels” op te lossen. Voor elke opdracht start, maak ik een analyse van de organisatiestructuur en -cultuur, de doelstellingen, de infrastructuur, systeemarchitectuur en staat van de informatievoorziening, de risico’s en kansen. Ik maak deze analyse om de haalbaarheid en de aanpak te bepalen. Zo kan ik daar vervolgens in afstemming met de opdrachtgever succesvol invulling aan geven.

Van jongs af aan heb ik mij breed georiënteerd. In mijn studietijd heb ik diverse vervolgopleidingen gevolgd op het vlak van handel, administratie, economie, commercie, personeel & organisatie en systeemontwikkeling. Na mijn afstuderen ging ik in 1994 aan de slag in de ICT. Mijn werkzaamheden bestonden toen uit klanten ondersteunen, informatie- en probleemanalyses uitvoeren, programmeren en oplossingen implementeren en onderhouden.

Detachering

In de tweede helft van de jaren 90 belandde ik in de detachering. Ik koos toen voor een werkgever die kennisontwikkeling belangrijk vond en daar de ruimte voor gaf en er in investeerde. Niet alleen overdag maar ook in de avonduren stak ik veel tijd in het opdoen van kennis en inzichten. Daarbij werkte ik ook in werkgroepen mee aan het bedenken en ontwikkelen van cursussen, werkwijzen en toepassingen.

Via de detachering mocht ik oplossingen realiseren en implementeren bij klanten, veelal grote organisaties (Top 100). Ik ging toen al graag de uitdagingen aan die anderen voor onmogelijk hielden. Met gepaste inzet, flink door buffelen en doordacht te werk gaan lukte het mij wel!

Naast het telkens opnieuw een andere organisatie van dienst zijn, vind ik het prettige hiervan om nieuwe mensen te ontmoeten in elke keer weer een andere organisatie en een andere “business”. Hierdoor heb ik ervaring in opdrachten bij zowel profit als non-profit organisaties. Die lopen uiteen van veilingen, industrie, banken en verzekeringsbedrijven tot ministeries, departementen, agentschappen tot ziekenhuizen en gemeentes.

Accountability

Gelet op mijn brede interesse, dito scholingsachtergrond en ondernemerschap ontwikkelde ik mij tot een positie waarin ik steeds meer verantwoording kreeg – en op mij nam. Ik zie mezelf als verbinder tussen vraagorganisatie (de business) en de aanbodorganisatie (ICT-leverancier) enerzijds, en tussen management en uitvoering anderzijds. Daardoor vervul ik nu al meer dan 15 jaar rollen in (project)management, verandermanagement en advisering in systeemontwikkeling, informatiemanagement, functioneel beheer en IT-beheer. Aanvankelijk lag mijn focus op systeemontwikkeling. Daarbij ging het om het ontwikkelen van nieuwe softwaretoepassingen zoals data verwerkende systemen en datawarehouses. In de loop der jaren kwam de focus meer en meer op beheer te liggen. Vanuit het perspectief van systeemontwikkeling is beheer minder vernieuwend. Vanuit het perspectief van de gebruikersorganisatie is het beheer het stadium waarin je de vruchten moet kunnen plukken van softwaretoepassingen.

Wat mij in beheer aantrekt is de grote diversiteit. Het gaat om enerzijds de vraagorganisatie (de bedrijfsprocessen/de gebruikers van de IV en het management) en anderzijds om het aanbod dat nodig is om daar een goede en betaalbare invulling aan te geven. Een interessant krachtenspel waarbij het uiteindelijk gaat om de continuïteit van de organisatie: zo effectief en zo efficiënt als mogelijk. Ik pretendeer geen IV-specialist te zijn, wel ben ik een specialist in het oplossen van vraagstukken die te maken hebben met de informatievoorziening en de organisatie. Mijn kwaliteiten daarbij zijn het managen van veranderingen in ICT en het realiseren van verbeteringen in beheer, bij voorkeur zo Agile mogelijk. Mijn sleutels voor succes zijn goed luisteren naar stakeholders, organisatiesensitiviteit en leiderschap, kennis op peil houden, communicatie en doorzettingsvermogen.

Kennismaken?

Neem gerust contact op!